Niidul: Hommikukaste (2013). Segatehnika

Papil 30 x 40 cm