Küljendamine

Küljendamine

Küljendamine on arvutis teksti, graafika ja fotode vormindamine ja paigutamine terviklikuks lahenduseks. Küljendamist rakendatakse raamatute, ajalehtede, ajakirjade, kataloogide, infovoldikute, brošüüride, kasutusjuhendite, reklaammaterjalide, aastaraamatute, reklaamartiklite jne valmistamises. 

Kasutame oma töös enimlevinud kujundus- ja küljendustarkvara. Küljendatud materjali väljundiks on PDF (soovi korral interaktiivne või trükiettevalmistusega PDF).

TL_IB_Jun-Jul15_Page_1
TL_IB_Jun-Jul15_Page_2
TL_IB_Jun-Jul15_Page_3
TL_IB_Jun-Jul15_Page_4

Previous
Next

Kevadtorm2
Kevadtorm3
Kevadtorm4

Previous
Next

Kristin Braks 2021 © Kõik õigused kaitstud

error: © Copyright