Kunstiteraapia

Teekond terviklikuma mina poole!

Kunst on üks eneseväljenduse vorme ja elu rikastamise viise. Läbi aegade on kunsti kasutatud selleks, et muuta asju ilusamaks, unikaalsemaks või eriliseks läbi isiklike tähenduste. Lisaks sellele, et kunstiga tegelemine võimaldab autentset eneseväljendust, vähendab see ka stressi ja kogunenud pingeid.

Lähtuvalt kunsti võimest vaimseid, hingelisi ja füüsilisi seisundeid parandada ja heaolu taastada ning pakkuda rahulolu tegevusest ja eduelamust läbi õnnestunud kunstiteose, kasutatakse kunsti teraapilistel eesmärkidel nii iseseisvalt kui ka terapeudi poolt juhitud protsessina.

Kunstiteraapias ei sea terapeut ootusi loomingus kasutatavatele vahenditele või lõpptulemusele. Seetõttu sobib kunstiteraapia igas eas igale oskuste tasemele ja pakub eduelamust läbi võimetekohase eneseteostuse võimaluse.

Igas kunstiteoses peitub sõnum vaatajale, mis võib olla otsene, kuid võib olla ka varjatud või kodeeritud. Kunstiga on võimalik väljendada ka tundeid ja mõtteid, mida sõnad ei suuda. Pildikeel on üldjuhul kõigile hästi mõistetav ja tajutav, kuid me ei pruugi sellest aru saada samamoodi nagu teose autor kunstiteost luues mõtleb. 

Kunstiteraapias interpreteerib oma teost alati looja ise, sest ainult tema teab, mis peitub igas kriipsus, värvis, kujundis või sümbolis. Nii muutub looming looja hinge peegliks, kuhu vaada julgedes algab rännak iseendasse.

Kunstiteraapia on tegevustesse kaasav sisemine kasvuprotsess läbi omaloodud kunstiteose uurimise ja eneseanalüüsi. Terapeut on abiline  tähelepanu suunamisel ja kaaslane eneseuuringute teekonnal.

Kunstiteraapia eesmärgiks on teekond terviklikuma mina poole.

Kunstiteraapia sobib:

 • ka neile, kes kunstist midagi ei tea
 • vaimse tervise tasakaalustamiseks
 • emotsionaalse heaolu taastamiseks
 • sotsiaalsete pingete vähendamiseks
 • ärevusega toimetulekuks
 • isiksusliku arengu toetamiseks
 • enesehinnangu parandamiseks
 • tähelepanu ja keskendumise suurendamiseks
 • peenmotoorika arendamiseks või taastamiseks
 • mäluprotsesside toetamiseks
 • loovuse arendamiseks
 • rekreatiivseks tegevuseks
 • IGAS VANUSES

error: © Copyright